Gelukkig wie lijden om Christus’ wil (1 Petrus 4,12-16)

Jezus Christus werd gedwarsboomd, belachelijk gemaakt, geminacht, gearresteerd en gedood. Tegen zijn leerlingen zei Hij: “Wat ze Mij aandoen, zullen ze ook jullie aandoen.” Maar Hij zei ook: “Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.” En Petrus zegt: “Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig.” Hoe zit dat?

Preek:

Gemeente waar Jezus zoveel van houdt, gasten, luisteraars.

Vandaag is de zondag voor de vervolgde kerk. In veel kerken wordt extra aandacht besteed aan kerken en gelovigen die om hun geloof in Jezus Christus worden onderdrukt. Wij staan daar ook bij stil. We beginnen met een filmpje van Open Doors. Dat is een organisatie die opkomt voor vervolgde kerken en christenen.
Filmpje lijdende kerk: [Open Doors: Eén met de vervolgde kerk.]

Onderwerp: GELUKKIG WIE LIJDEN OM CHRISTUS’ WIL.

Tot voor kort kwam ik vaak verlegenheid bij mensen tegen als het ging over het onderwerp van de christelijke kerk die lijdt onder geloofsvervolging. Wat weten wij nu van geloofsvervolging? Is dat niet iets van christenen ver weg? Wij leven in een vrij land.

Maar de laatste jaren komt onderdrukking om het geloof in Jezus Christus ons dichter op de huid. Er komen vluchtelingen naar ons land die vervolging om het geloof aan de lijve ervaren hebben. In asielzoekerscentra in ons eigen land worden christenen ook bedreigd. En de opkomst van de Islamitische Staat drukt iedereen met de neus op de feiten van geloofsvervolging.

Is of was lijden als christen omdat je bij Christus hoort voor ons meer onbekend? Voor veel christenen is het een dagelijkse realiteit! Kijk naar de ranglijst van vervolgde christenen: in heel veel landen worden christen om hun geloof in Jezus Christus vervolgd.

En weet je wat erg belangrijk is: Er is niet aan de ene kant een vervolgde kerk en daarnaast een niet vervolgde kerk. Alsof er sommige christenen zijn die bij de vervolgde kerk horen, en anderen die bij een niet vervolgde kerk horen. Ten diepste is er één kerk van Jezus Christus. En dat is de vervolgde kerk. Ook wij horen bij de vervolgde kerk. De vraag is: wil je daar bij horen?

Denk aan de brief van Petrus. De christenen uit de Joden hadden vanuit hun geschiedenis veel ervaring met lijden om hun geloof. Denk aan alle tegenwerking die Gods volk steeds heeft ondervonden, zolang als het bestaat. Maar de lezers van Petrus’ brief waren voornamelijk christenen uit de heidenen. Zij waren veel minder bekend met lijden ten gevolge van hun geloof.

Maar Petrus zegt tegen hen: Wees niet verbaasd als je moet lijden om de Naam van Jezus. Zulk lijden hoort bij christen zijn!

Voordat we op dat lijden inzoomen, moet één ding duidelijk zijn: je kunt ook aangepakt worden en lijden om heel andere redenen.
Petrus noemt voorbeelden in deze sfeer: Stel je voor dat je leeft in een onchristelijke of zelfs antichristelijke omgeving. Op je werk of in je familie moeten ze niks van Jezus hebben. Blijf jij dan vriendelijk en respectvol. Ga niet schreeuwen, schelden, terugpakken en slechte dingen doen. Als ze jou pakken omdat je lelijk hebt gedaan, dat is geen lijden om de Naam van Christus.
Andere voorbeelden die Petrus noemt gaan over moord, diefstal, misdaden en dat jij het altijd beter denkt te weten. Als mensen om zulke dingen een hekel aan je krijgen en je aanvallen, dan is dat niet om je geloof in Jezus, maar om jouw eigen wangedrag.

Als mensen jou het leven zuur maken zeg dan niet meteen dat dat komt omdat je christen bent. Toets jezelf eerlijk of je er zelf geen aanleiding toe hebt gegeven doordat je jezelf niet behoorlijk gedragen hebt.

Maar daarnaast is er ook lijden dat wel een gevolg is van het feit dat je vertrouwt op Jezus Christus. Je hebt geen dingen op je kerfstok waarom mensen je lastig zouden vallen. De aanvallen die je te verduren hebt die krijg je alleen omdat je christen bent. Zoals christenen in de gevangenis regelmatig overkomt. Dat misdadigers in de gevangenis aan hen vragen waarom zij gevangen zitten. En dat ze dan vertellen: “Dat is omdat ik geloof in Jezus Christus.” “Is dat alles?” “Ja dat is de enige reden.” Zulk lijden hoort bij christen zijn. Over zulk lijden gaan we het hebben.

Hoezo hoort lijden bij leven als christen?
Petrus vertelt het in zijn brief meer dan eens: ook Jezus Christus zelf heeft geleden. Dat wij als volgelingen van Jezus Christus onderdrukt worden dat komt niet uit de lucht vallen. Nu Jezus niet meer als mens op aarde is gaan de aanvallen gewoon door. Alleen nu zijn zijn volgelingen het doelwit.

Petrus zegt: Wees niet verbaasd over dat lijden.
Daarbij mag je ook denken aan wat Jezus zelf al lang had verteld.
In de Bergrede had Jezus bijvoorbeeld gezegd: “Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.” (Mt 5)
Kinderen van God zijn altijd vervolgd om hun geloof. Die vervolging kwam van binnen de kerk en van buiten de kerk. Jezus zegt: Die vervolging zal zich concentreren op Mij. Die vervolging gaat door naar allen die bij Mij horen.

Voor christenen uit de tijd van het nieuwe testament geldt: hun lijden is deelhebben aan Christus’ lijden. Als je tot geloof in Jezus komt en dus je vertrouwen op Hem stelt, dan maakt God jou aan Jezus Christus vast. Wat Hem raakt, dat raakt jou ook. Wat Hem aangedaan wordt, dat wordt jou ook aangedaan. Als kerk van Jezus Christus en als leerlingen van Jezus’ Christus.

Je deelt in zijn lijden. Dat geeft een diepe kleur aan lijden om je geloof in Christus. Als je daarmee te maken krijgt bedenk dan dit: In lijden om de Naam van Christus gaat het de aanvallers ten diepste niet om jou, maar om Christus! Jij bent voor hen niet de belangrijkste, maar ze willen Jezus Christus treffen. Dat denken ze te kunnen door zijn volgelingen te treffen. Vergeet nooit: ze pakken jou, maar het gaat hen om Jezus die in jou woont!

Als je bij Jezus Christus hoort, dan vertrouw je op Hem. Je erkent dat Hij zijn kostbare bloed voor jou heeft vergoten en jou heeft gered. Je gelooft dat je weer kind van God mag zijn. Zo begin je door de heilige Geest te leven. Met dat je je vertrouwen op Christus stelt kom je in de aanvalszone. Hoe voller je bent van Christus hoe meer je het risico loopt aangevallen te worden.

Dat lijden komt van uit Gods tegenstander die God de Heer niet kan uitstaan. Van de opstandige engel, die de duivel werd. Hij wil alles van God en van Jezus kapot maken. Daar gebruikt hij ook mensen voor. En ideologieën. Hij pakt Christus’ kerk en Christus’ volgelingen waar hij kan. Maar het gaat hem om Jezus.

Wat is het karakter van dat lijden?
Als we Petrus’ brief lezen dan ontdekken we dat er mensen zijn die kwaadspreken van de christenen aan wie Petrus schrijft. De christenen worden uitgescholden en uitgemaakt voor misdadigers. In die tijd begon geloofsvervolging op gang te komen over de hele toen bekende wereld. Die vervolging was niet overal werkelijkheid geworden, maar het begin was er, het groeide, de dreiging was reëel. Op sommige plekken begon de bom te barsten, op andere sluimerde het nog.

Petrus noemt dat lijden om de Naam van Jezus Christus een vuurproef. Misschien heb je je wel eens gebrand aan vuur. Dat doet pijn. Vuur werd ook gebruikt om edelmetaal te zuiveren. Je zag dan een vuurrode gloed. Zo werkt lijden om de Naam van Jezus als een loutering: God maakt je geloof daardoor sterker en puurder, maar het doet wel pijn!

De Bijbel ontkent nergens de pijn van het lijden om het geloof. Hij neemt die juist serieus. En tegelijk kan God in zijn liefde en almacht die pijnlijke omstandigheden gebruiken om je geloof te versterken.

Ik moet hier denken aan Helen Berhane uit Eritrea. Zij heeft lange tijd gevangen gezeten in een zeecontainer, zoals veel andere christenen in Eritrea. Overdag is het er bloedheet, ’s nachts is het er ijskoud. Ze werd geslagen en mishandeld om haar van haar geloof af te brengen. Maar God gaf haar kracht om te volharden in haar vertrouwen op Jezus Christus. Toen Helen Berhane vrijgelaten werd, vol pijn en wonden, zei ze: “Ik beschouw mijn tijd in de gevangenis als universitaire opleiding in het geloof.” Ze verheerlijkte pijn en lijden niet, maar ze gaf wel God de eer dat Hij haar geloof gesterkt had dwars door het lijden!

Een volgende vraag is: Wat steekt mensen in het leven van christenen?
De diepste reden hebben we al gezien: hun verzet is verzet tegen Jezus Christus zelf.

Maar wat is er dan voor andere mensen zo erg aan leven als christen? Dat snap je als je ook eerlijk in je eigen hart hebt gekeken! In het geval van de lezers van Petrus’ brief is dat het volgende: die lezers geloofden van huis uit niet in Jezus. Ze waren heidenen met de andere heidenen. Daar had iedereen vrede mee. Maar toen kwamen daar gezanten van Jezus Christus met het goede nieuws van God. Het nieuws van redding door Jezus. En de lezers van Petrus’ brief waren tot geloof in Jezus gekomen. Voortaan erkenden ze Hem als hun Heer. Ze vertrouwden op Hem. Ze vroegen Hem met zijn leven in hun leven te komen. Daardoor veranderde hun leven. Met alle vallen en opstaan, maar er was een nieuw begin.

Hun familie en vrienden en buren merkten dat ze anders werden. Eerst hadden ze samen zo hun gewoonten en gebruiken. Ook van dingen die tegen God de Heer ingingen. Petrus noemt als voorbeelden: *Losbandigheid: geen maat houden, maar er op los leven. *Je laten leiden door je begeerten alsof die je kompas zijn. *Dronkenschap. *Je vervulling zoeken in alles behalve in God zelf.

Daar hadden ze samen plezier in. Ze wisten niet anders, maar ze wilden ook niet anders. Maar nu doen ze niet meer mee! Waar die christenen eerst plezier in hadden, dat stoot hen nu tegen de borst. Als ze dat toch doen, dat zit hen niet lekker meer. Ze kappen ermee. Ze beginnen anders te leven.

Dat steekt en dat wrijft. “Hoezo doen jullie niet meer mee? Zijn jullie beter? Jullie kunnen daar toch ook niet zonder? Wat verbeeld je je wel niet?”

Als je christen bent val je uit de toon. Je stemt de toonhoogte van jouw leven niet af op wat bon-ton is in een samenleving los van God. Je hebt een andere bron en een andere koers. Jouw bron en jouw doel is Christus.

En nu even naar ons: Hoe zit dat bij jou? Waar heb jij plezier in? Heb je plezier in alle dingen waar God blij van wordt? Of heb je plezier in alle dingen die Hem verdriet doen? Geniet je van er op los leven zonder maat te houden? Hoe vaak drink jij je dronken? Waar zoek jij je vervulling in? Komen God en Jezus voor jou op de eerste plaats, of zoek je het eerst in duizend andere dingen omdat die jou meer een kick geven?

Als je leeft als een mens zonder God én daar van geniet en niet anders wilt, dan is het geen wonder als je niet aangevallen wordt om je geloof. Dan ben je leeg. Alleen als Christus in je woont word je aangevallen om je geloof in Hem.

Als je wel vertrouwt op Jezus Christus en als de Geest van God in je woont en als Hij jou nu al mag beginnen te veranderen dan krijg je te maken met lijden. En nu komt deze vraag:
Waaróm ben je gelukkig te prijzen als je lijdt om de Naam van Jezus Christus?

Denk aan Handelingen 5. Als de apostelen met een gesel geslagen zijn dan gaan ze naar huis en dan staat er dat ze verheugd waren dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de Naam van Jezus.

Maar bedenk goed: de apostelen zijn niet blij met het lijden zelf. En Petrus zegt niet: “Hoe meer pijn, hoe meer blij u moet zijn.” Toch zegt Petrus: “Als u gehoond wordt omdat u de Naam van Christus draagt prijs u dan gelukkig.” Blijkbaar vraagt God niet van ons dat wij gelukkig worden van het lijden zelf. God verheerlijkt lijden niet zoals sommige religies doen. Maar God maakt wel dat wij midden in situaties van geloofsvervolging blij kunnen zijn. Wat maakt dan dat wij daar in toch gelukkig te prijzen zijn? Petrus noemt twee redenen.

De eerste reden is: 1 Lijden om Christus toont dat je verbonden bent aan Christus.

Ga maar na: dat nieuwe leven dat jij leidt, dat was toch omdat je bij Christus hoort? Als je aan Hem verbonden bent dan gaat Hij door zijn Geest jouw leven anders maken. Hij komt door jou uit. Dat begint nu al.

Dat is de grootste ergernis voor anderen. Weet je nog: Het gaat hen niet zozeer om jou, maar om Christus. Alleen omdat je aan Hem verbonden bent moet je lijden.

Maar zulk lijden is eervol. Zulk lijden is ook veelbetekenend: blijkbaar hoor ik echt bij Christus en wordt dat echt zichtbaar in mijn leven. Als ik me verstop of als ik mijn geloof verstop, dan hoef ik niet te lijden. Maar als ik er voor uitkom, en me niet schaam voor mijn Heer, dan ben ik rijp voor het lijden.

Er is nog een reden dat Petrus Jezus’ leerlingen gelukkig prijst in het lijden.
2 Lijden om Christus is een bewijs dat de Geest van de glorie, de Geest van God zelf, zelf op je rust.

Stel je voor: De Bijbel zegt dat als de Messias komt de Geest van God op Hem rust. In Jezus wordt dat waar. Hij wordt gedoopt in de heilige Geest en de Geest blijft op Hem. Het bijzondere is: De Geest van God rust ook op Christus’ leerlingen! Zij zijn met Jezus mee gezalfd in de Geest.

Dat geeft moed aan jullie als je moet lijden om de Naam van Christus. Bekijk het eens van deze kant: op ons als christelijke kerk en op jou als gelovige rust niet in de eerste plek spot en lijden, maar op ons rust in de eerste plek de Geest van Christus! Wat een eer!

Lijden bewijst dat je aan Christus verbonden bent. En lijden bewijst dat Gods Geest op je rust. Begrijp je hoe lijden om de Naam van Christus je geloof sterker maakt? Door het lijden bevestigt God de Heer ons nog meer aan Jezus Christus en komt nog meer zijn Geest in ons uit. Jezus’ heerlijkheid schitterde juist toen Hij stierf aan het kruis. Jezus’ heerlijkheid schittert in ons juist ook als we lijden om zijn Naam!

Uit de Bijbel blijkt: Wij horen bij de ene vervolgde kerk. Dat lijden is geen lijden op afstand, maar dat lijden komt ook aan ons. De laatste vraag is: “Oh ja? Waar merken wij lijden aan?”

Gelukkig wie lijden om Christus’ wil. Moeten wij ons zorgen maken als wij denken dat lijden een ver van ons bed show is? Daar kan zeker aanleiding voor zijn!

Als lijden hoort bij volgeling van Christus zijn, en als wij geen lijden om de Naam van Christus kennen, dan is het belangrijk dat wij onszelf onderzoeken. Het is te gemakkelijk om te zeggen dat wij in een vrij land leven en dat bij ons geen verdrukking om het geloof vóórkomt. Ik denk aan wat Ronald Boyd-Mac Millan schrijft in zijn boek ‘Volharden in geloof’. In 2002 nam hij drie Westerse vrienden mee naar een huiskerk in Beijing. In deze huiskerk werd de bijeenkomst altijd begonnen met dezelfde vraag die aan ieder lid werd gesteld: ‘Wat zijn deze week uw wonden voor Christus?’ Toen de westerse christenen aan de beurt waren, zeiden ze: ‘Ach, wij hebben geen echte wonden, want wij wonen in vrije landen.’ Er viel een lange stilte. Toen nam een vrouw het woord en zei, eerder onschuldig dan ironisch: ‘Bedoelt u dat u in vrije landen geen geestelijke strijd voert?’

Deze christenen die uit ervaring weten van lijden om het geloof, stellen ontdekkende vragen aan ons. Stellen wij daadwerkelijk ons vertrouwen op Jezus Christus? Mag het geloof jou ook offers kosten? Leven we wel echt als vreemdelingen en bijwoners op deze aarde? Of hebben we ons teveel aangepast? Zitten we vast aan ons huis, onze spullen, en willen we alleen maar meer, naast God of in plaats van God?

Petrus zegt: “Als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die Naam tot eer van God.” Schaam jij je voor Jezus? In jouw klas? Op jouw werk? In de kerk? Wat zien mensen van Christus in jou?

Hoe weet je nu of je op het goede spoor zit?
Daar wil ik dit van zeggen:
Ga niet je lijden meten, maar laat Jezus Christus in alles je Heer zijn. Zoek Hem. Ken Hem. Raak steeds meer vertrouwd met Hem. Het gaat niet om je lijden, maar het gaat om Hem. Daar gaat het de tégenstander om. Maar laat het óns daar ook om gaan. Om Hem!
En laat de heilige Geest die op jou rust een begin maken om door jou heen stukjes van Gods glorie en van Jezus’ overwinning te laten zien. Niet dat je zonder zonde bent of wordt op deze aarde. Maar geef steeds gehoor aan Petrus’ oproep: “Leef heilig.” Dus: Leef helemaal toegewijd aan God. Wees thuis in de Bijbel en vraag Gods Geest om te groeien in heiligheid.
Zit niet vast aan deze aarde en alles wat je hartje hier begeert, maar leef als vreemdeling en bijwoner op deze aarde. Laat God steeds jou louteren en meer puur maken.

En als je dán aangevallen wordt, doe dan goed aan wie jou kwaad doen. Laat God jou louteren ook door het lijden om zijn Naam heen. Zo laat je door jouw manier van reageren de ander kennismaken met Jezus Christus. Zo kun je hem winnen voor de Heer.
Amen

Liturgie morgendienst:
Votum en groet
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Ps.121: 1.2.3.4
Wet:
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Ps.40: 2.3
Gebed
Lezen: Matteus 5,1-13
Lezen: Handelingen 5,27-42
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Ps.40: 4.7
Tekst: 1 Petrus 4,12-16
Preek
Zingen: Liedboek voor de kerken Gez. 428: 1.2.3.4 (Jezus mijn verblijden)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Opw.585 (Er is een dag)
Zegen