God verandert mensen. (Romeinen 12,2)

God verandert mensen. Wat doet zo’n zinnetje met je? Word je er onrustig van omdat je denkt: er is nog zo weinig aan verandering te zien in mijn leven? Voel je je dankbaar voor wat God in je leven heeft gedaan? Voel je verzet: alles goed als ik maar niet hoef te veranderen? Over hoe God mensen verandert gaat deze preek.

Preek over Romeinen 12,2

Gemeente waar Jezus zoveel van houdt, gasten, luisteraars,

Kindermoment:
Jongens en meisjes, wat is dit? [Een vlinderpop of cocon.]
Wat was het voordat het een pop was? [Een rups.]
Wat komt er straks uit als het goed is? [Een vlinder.]
Ik zeg expres ‘als het goed is’. Soms is er een sluipwesp of een sluipvlieg die eitjes legt in de rups. Dan komt er geen vlinder uit, maar een sluipwesp of sluipvliegen. Maar gelukkig komen er uit veel poppen wel prachtige vlinders.

Een rups lijkt toch helemaal niet op een vlinder? Hoe kan er dan een vlinder uitkomen? [Daar weten we weinig van. Het is een heel bijzonder proces dat we als mensen nog lang niet snappen. De rups wordt in de cocon een soort brij. Bij poppen van dagvlinders heb ik het wel meegemaakt dat het lijkt of de pop leeg is. Je kunt zo door sommige poppen heen kijken. Maar dan wordt hij donkerder en kun je er niet meer doorheen kijken. Je ziet de kleur en de tekening van de vleugels tevoorschijn komen. En dan komt de vlinder tevoorschijn. Het is een enorme gedaanteverandering.]

Zo’n verandering noemen we wel een metamorfose.
Paulus zegt: “God laat ons ook een metamorfose ondergaan.”
Als je je vertrouwen gaat stellen op God, wat voor dingen veranderen dan? Weet je daar voorbeelden van? [Er gaat bij ons nog genoeg mis, maar God leert ons bijvoorbeeld liefde, vrede en vergeving. Wat hard is in ons dat begint Hij zacht te maken.]

Hoe het zit met die verandering, daar gaat de preek over. Ga maar zitten en luister maar.

Het onderwerp van de preek is: GOD VERANDERT MENSEN.
1 Pas je niet aan aan deze tijd.
2 Word veranderd door de vernieuwing van je gezindheid.
3 Ontdek in de praktijk wat God wil.

God verandert mensen.
1 PAS JE NIET AAN AAN DEZE TIJD.

Misschien kom je wel eens in een kledingzaak. Elk seizoen ligt er weer nieuwe seizoenskleding in de winkel. De mode bepaalt wat voor kleren in de winkel liggen. Van welke stof, welk model, welke kleuren. En nu is de vraag: Ga jij daar in mee? Als je nog kleren in je kast hebt liggen van een vorig jaar die nog helemaal goed zijn, trek je die dan aan of leg je die weg en wil jij koste wat het kost met de nieuwste mode mee?

Misschien bekijk jij wel eens reclamefolders van supermarkten. Wat eet jij thuis? Eten jullie datgene wat de supermarkt voor jullie heeft uitgezocht deze week of trek je je eigen lijn in wat je koopt? Sla je ook wel eens aanbiedingen over? Niet om iets duurders te kopen, maar omdat je helemaal geen behoefte hebt aan wat je aangeboden wordt?
En, het is nu niet het seizoen, maar als het Kerst is, moet jij dan per se gourmetten met half Nederland mee, of eet je dan ook wel eens, zeg maar, boerenkool met worst?

Wie bepaalt wat jij doet? Bepaalt de mode dat? Het aanbod dat door anderen gestuurd wordt? Ben je een slaaf van je omgevingsfactoren?… Of dien je de Heer? Laat je jouw doen en laten door Hem bepalen?… Dat is de vraag die Paulus ons in Romeinen 12,2 voorhoudt. In hoeverre maken wij ons afhankelijk van de tijd waarin wij leven en wat daarin de mode is?

Mensen leven vaak enorm als kuddedieren. Ze zijn erg gevoelig voor trends, mode en hypes. Niet alleen in rages van kinderspeelgoed. Maar ook in gadgets voor volwassenen. Ook in dure dingen.

Maar de apostel Paulus zegt: “Conformeer je niet aan het schema van deze eeuw.” Pas je niet steeds aan aan het tijdperk waarin jij leeft. Ook niet de tijd waarin je voorouders leefden. Maak jezelf geen slaaf van trends in de tijd.

Wat Paulus zegt is een bekend thema in de Bijbel!
*Tegen Abraham zei God al: “Ik wil jouw God zijn. Ga uit jouw land en familie met hun goden en zekerheden, naar het land dat Ik jou wijs.”
*Toen God zijn volk Israël uit Egypte leidde en naar het beloofde land bracht, zei God: “Ik ben jullie God. Als je straks in het land woont, ga je dan niet mengen met die volken en hun dienst aan de afgoden daar. Leef niet volgens hun patronen.”
*Het geldt ook in de kerk als dáár dingen scheef gaan. De Joodse leiders leren het volk mooie dingen, maar ze handelen er zelf niet naar. Dan zegt Jezus tegen Gods volk: “Pas je niet bij hen aan. Doe hen in hun gedrag niet na.”

Als wij ons wel aanpassen aan de tijd met zijn eigen leefstijl dan gebeurt dit: dan bepalen de trend, de mode en de hypes van vroeger of vandaag wat wij denken, willen en doen. Dan laten we die de baas over ons zijn. We onderwerpen ons niet aan God en wat God wil, maar aan wat een bepaalde tijd in is. Buiten de kerk of in de kerk. We gedragen ons als een kameleon en bekennen niet echt kleur.

Als we zo leven, dat is niet goed voor ons. Dat ligt hieraan: de tijd waarin wij mensen leven is doortrokken van een houding die tegen God ingaat. Dat was zo toen Paulus zijn brief aan de gemeente van Rome schreef en dat is nog steeds zo. Bij God vandaan lopen en tegen God ingaan dat zit in onze genen sinds de opstand van de mens tegen God. Vanaf dat moment vinden wij naar onze aard alles goed… als er maar geen plek is voor God en Jezus. Paulus heeft daar in de vorige hoofdstukken over geschreven.

Als we vanuit die houding denken en leven, dan verwijderen we ons steeds meer van God. Dan kunnen Jezus en zijn leven geen vaste grond krijgen in ons leven. Daarom is het belangrijk dat we onderkennen waar wij vastzitten aan de trends van de tijd. Waar we ons daar door laten beheersen in plaats van door God. En het is belangrijk dat we daarmee breken en ons weer op God richten en op wat Hij wil.

God verandert mensen.
2 WORD VERANDERD DOOR DE VERNIEUWING VAN JE GEZINDHEID.

Tegenover je ergens aan conformeren of aanpassen zet Paulus getransformeerd worden oftewel van binnen uit veranderd worden.

De verandering waarover Paulus het heeft daarin zit het woord metamorfose. Een metamorfose is een gedaanteverwisseling. Eerst is er bijvoorbeeld een rups, die wordt een pop of cocon, en dan opeens komt er een vlinder tevoorschijn. En je denkt: Wat mooi, komt die prachtige vlinder daar uit?

De Bijbel gebruikt dat woord voor verandering als metamorfose op nog twee andere plekken.
*Misschien weet je nog van Jezus’ verheerlijking op de berg. Jezus is daar met Petrus, Johannes en Jakobus. Voor hun ogen verandert Hij van gedaante, zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als licht. Jezus’ schitterende majesteit komt uit.
*In 2 Korinte 3,18 gebruikt Paulus ook dat woord veranderen als in een metamorfose. Hij zegt daar: “Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.”
Hoe meer wij bij Jezus komen, hoe meer we Hem ontvangen door de heilige Geest, des te meer zullen we Hem uitstralen. Hij gaat afstralen van je gezicht, je handelen en je praten.

Misschien heb je wel eens gehoord van een make-over. Dat kan gaan over een woning of een tuin die compleet opnieuw wordt ingericht. Maar vaak gaat het over het uiterlijk van mensen, in gezicht, haar en kleding. Vaak van vrouwen. Een vrouw wil graag een ander uiterlijk, ze krijgt een behandeling en ze komt met een heel ander uiterlijk tevoorschijn. Dat is alleen maar een verandering van de buitenkant. De verandering waar Paulus het over heeft begint aan de binnenkant.

Paulus zegt: “Word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid.” Je gezindheid dat is iets dat binnen in je zit. Het is je ‘mind’. Je denken, maar het woord dat Paulus gebruikt daar hoort ook bij je voelen en je wil waarmee je besluit. Eerst moet alles in jou wat je brengt tot de daadwerkelijke keuzes die je maakt vernieuwd worden. Pas dan kun je echt vernieuwd naar buiten komen.

Het is goed om te beseffen dat dat echt een grote verandering is. Paulus heeft in het voorgaande geschreven hoe diep de mens gevallen is toen hij bij God vandaan liep. Maar dat God ons nieuw gaat maken terug naar zijn oorspronkelijke bedoeling. In de weg van geloof in Jezus Christus.

Hoe meer je beseft hoe diep ingrijpend de aantasting was, des te meer besef je hoe diep ingrijpend het herstelwerk van God in ons is. Het is geen make-over van de buitenkant alleen. Het is meer als de metamorfose van de rups die een vlinder wordt. Het is een transformatie die God vanuit ons diepste innerlijk in beweging zet. Paulus heeft eerder al geschreven dat God dit herstelwerk in ons doet door zijn Woord en de heilige Geest.

Voordat we naar praktijkvoorbeelden gaan wil ik één ding samen met jullie helder krijgen. Dat gaat over die metamorfose. Ben jij nu meer die vlinder of ben je meer die cocon?… Als ik aan mezelf denk: Soms straal ik in mijn leven als die vlinder, maar ik kan ook heel erg in mezelf opgesloten zijn en weinig van Jezus uitstralen. Misschien herken je daar iets van uit jouw leven.

*Wat we moeten voorkómen is dat we alleen maar in die cocon blijven zitten, omdat we denken: het wordt toch nooit wat met ons. *Wat we ook moeten voorkómen is dat als we in ons leven momenten of fasen hebben waarin we niet zo schitteren, we onszelf de vleugels uittrekken en veroordelen.

God heeft een reddingsplan. Hij wil een machtige metamorfose in ons tot stand brengen. Van binnenuit naar buiten toe. Hij doet dat door ons over te plaatsen in Jezus Christus. Als je aan Hem verbonden bent dan ben je een nieuwe schepping. En tegelijk: Wat we zíjn dat moeten we met alle vallen en opstaan steeds meer wórden.

God verandert mensen. Mensen kunnen terugvallen. Mensen kunnen tegenvallen. Ook opnieuw geboren christenen. Maar wat zij doen is dit: zij gaan elke keer terug naar de barmhartigheden van God. Weet je nog, die basis die Paulus noemde in vers 1? Hun houvast ligt niet in hoe slecht ze zijn, of hoe goed ze zijn. Ook niet in hoe veranderd ze zijn. Maar hun houvast ligt in de ontelbare onverdiende gunsten van God voor hen in Jezus.

*Als we dan met Paulus naar de praktijk gaan kijken dan worden we aan de ene kant niet nonchalant. Alsof God met ons geen diepe levensverandering voor ogen heeft. Nee, God wil ook jouw leven radicaal veranderen. Terug naar zijn beeld. Dáárvoor komen we hier ook in de kerk. Als je hier alleen maar komt voor informatie, dan zit je hier met een verkeerde houding. God wil jou niet informeren, maar jouw leven transformeren. Kom dáárvoor!

*Aan de andere kant worden we ook niet moedeloos vanwege alles waar we nog tekort in schieten. Kijk dan naar het wonder. Paulus zegt niet dat wij onszelf moeten transformeren, maar dat we wórden getransformeerd. Ook heel persoonlijk: Jij moet jezelf niet veranderen, maar je wórdt veranderd!… Stop dan alle pogingen om van jezelf een mens te maken die doet wat God wil. Al je fouten en tekorten waar je telkens weer tegen aan loopt: erken dat jij dat niet kunt veranderen, maar vraag Gód dat in jou te doen… door Jezus en zijn Geest! Blijf dat onvermoeibaar aan God vragen. Hij gáát met je aan het werk. Steeds meer worden wie je bent.

*En als je daarbij struikelt? Ook daarbij hoef je niet de hoop op te geven. Gods Woord leert ons eerlijk te kijken naar onze imperfectie en vergeving te vragen. De Geest leert ons dat door Gods Woord.

Zo zet God ons in de ruimte. De ruimte van zijn barmhartigheden. In een levenslang proces van vergeving en vernieuwing. En al dat moois dat Hij in ons gelegd heeft toen Hij ons schiep, en gezekerd heeft in Jezus Christus, dat zal Hij tevoorschijn roepen. Nu echte stukjes begin. Straks helemaal af.

God verandert mensen.
3 Ontdek in de praktijk wat God wil.
De metamorfose of transformatie van binnenuit werkt door naar buiten toe. Hoe weet je of de mens doet waarvoor hij gemaakt is? Niet uit mooie woorden of theorieën, maar uit de praktijk.

Je denken, voelen en wil worden vernieuwd. Dan kun je onderscheiden wat God wil. En het in de praktijk testen. Dat woord testen in de praktijk gebruikt Paulus hier. De kerk is de proefpolder van de Geest. Wij zijn de proefpersónen die door ons praktische leven mogen laten zien wie God is. Wat een eer dat wij Gods wil in de praktijk mogen brengen! Met alle vallen en opstaan, maar toch echt proefondervindelijk praktiseren.

Door die praktijkervaring leren we dat het echt klopt: God is goed. Wat God wil dat is het goede, het welgevallige en het volkomene. Goed, aangenaam, gaaf. Dat blijkt voor onszelf en voor de mensen om ons heen.

In het vervolg van zijn brief geeft Paulus daar praktische voorbeelden bij.
De verandering die God in ons werkt die werkt door in al onze relaties.
Ik noem een paar dingen als voorbeeld.

God verandert mensen. Dat blijkt in de relatie tot onszelf. Romeinen 12,3.
Paulus zegt: denk niet te hoog van je zelf. Ook niet te laag trouwens. Als je jezelf boven of onder anderen plaatst maak je jezelf los van de gemeenschap. Wees blij met de genáde die je ontvangen hebt. Besef dat wij samen allemaal van Gods genade hebben te leven en dat er anders helemaal geen leven is.

God verandert mensen. Dat blijkt in de relatie tot de gemeente. Romeinen 12,4-8.
Samen vormen we één lichaam, we krijgen gaven om elkaar te ondersteunen en op te bouwen. Wij hebben elkaar nodig! God maakt dat wij dat ook willen, dat we samen één gemeente vormen, dat we elkaar aanvullen en dienen met de mogelijkheden die we hebben gekregen. -Het is mooi dat Paulus juist de gemeente noemt. De gemeente is oefenplaats voor de nieuwe gezindheid die God ons geeft! Om dan vervolgens daarmee naar buiten te gaan.

God verandert mensen. Dat blijkt in de relatie tot elkaar en tot de mensen om ons heen. Romeinen 12,9-21. Het nieuwe leven dat God geeft bruist op vanuit de liefde van God en bewijst zich in liefde naar elkaar en naar buiten. Die liefde bestaat in oprechtheid, onderscheidingsvermogen, innigheid, hoogachting, enthousiasme, standvastigheid, vrijgevigheid, gastvrijheid, goedheid, sympathie, eensgezindheid en nederigheid…
Als je Romeinen 12,9-2 leest: Je ziet Jezus voor je ogen opdoemen.

Zo wil God ons leven veranderen. Nu al een echt begin. Niet meer aangepast aan deze tijd en waar wij mensen allemaal maar achter aan rennen, maar veranderd naar wie Jezus is. Hij komt in je wonen. Hij komt door ons heen naar buiten. Onze woorden zijn eigenlijk zijn woorden. Onze blik is eigenlijk zijn blik. Ons luisterend oor is eigenlijk zijn luisterend oor. Onze arm om de schouder van de ander is zijn arm om de schouder. Onze echte kleur is Christus! Hij straalt van je gezicht af, maar dat komt omdat Hij woont in je hart en je van binnenuit verandert door zijn Geest! Vraag Hem elke dag daarom.
Amen

Liturgie morgendienst:
Votum en groet
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Ps.19: 3.4
Wet
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Ps.19:5.6
Gebed
Lezen: Psalm 15
Lezen: Romeinen 12,1-21
Zingen: Liedboek voor de kerken Gez.87: 1.2.3.4.5
Tekst: Romeinen 12,2
Preek
Zingen: Nieuw Liedboek voor de kerken Gez.974: 1.2.3.4.5 (Maak ons uw liefde, God, tot opmaat) in beurtzang: 1A 2VVVVMMMM 3A 4MMMMVVVV 5A [evt. op de melodie van Gereformeerd Kerkboek Gez.141 Dankt, dankt nu allen God]
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gez.92: 1.2.3 (Nu triomfeert de Zoon van God)
Zegen