Het teken van de wolk (Handelingen 1,11)

Kijk jij wel eens naar de wolken? Nederland staat bekend om zijn mooie Hollandse wolkenluchten. Denk je ook wel eens aan Jezus als je naar de wolken kijkt? Een wolk nam Jezus op toen Jezus terugging naar zijn Vader in de hemel. Dezelfde Jezus als toen zal eens terugkomen in majesteit op de wolken. Wat betekent dat voor jou?

Preek:

Gemeente waar Jezus zoveel van houdt, gasten, luisteraars,

Kindermoment:
Jongens en meisjes, ik heb wat plaatjes van wolken op het scherm van de beamer. Mensen hebben wolken namen gegeven.
*Kijk dit soort wolken heet cirrus.
*En deze soort heet cumulus congestus. Dat noemen ze ook wel bloemkoolwolken. Vaak komt daar neerslag uit, maar niet altijd.
*En dit noemen we wel cumulonimbus of aambeeld. Dan kunnen er zware onweersbuien komen.

Kijk eens naar deze wolk: als je zo’n wolk ziet, wat voor weer is het dan? [Dit zijn schapenwolkjes. Die zijn er als het mooi en rustig weer is. Alleen kondigen ze wel vaak een weersverandering aan: dat er neerslag komt.]

En als je zo’n wolk ziet, wat voor weer wordt het dan? [Dit is een onweerswolk. Zorg dan dat je thuiskomt en binnen bent, want dan kan er een dikke onweersbui komen.]

Wat hebben wolken te maken met de hemelvaart van Jezus? [Toen Jezus naar zijn Vader in de hemel ging kwam er een wolk die Jezus omhulde.]

Die wolk daar hebben we geen plaatje van. In de Bijbel gaat het wel vaker over een bijzondere wolk. In het Oude Testament. Weet je welke wolk ik bedoel? [De wolk die bij het volk Israël is tijdens hun reis door de woestijn op weg naar het beloofde land.]

Jezus ging naar de hemel en een wolk nam Hem op. Dezelfde Jezus komt eens terug. Als Hij terugkomt, hoe weet je dan dat Hij dezelfde is? [Hij komt met de wolken.]

Onderwerp: HET TEKEN VAN DE WOLK: DE GAANDE MENS IS DE KOMENDE MENS.

God is de levende God. Hij laat van zich zien en van zich horen. Wat Hij zegt daar kun je echt van op aan. Hij spreekt ons niet alleen aan via onze oren, maar ook via onze ogen. Hij geeft ook tekenen om ons vertrouwen sterker te maken.

*Toen Jezus werd geboren gaf God via zijn engel het teken van de kribbe. De engel zei tegen de herders: “Vandaag is voor jullie een redder geboren… Dit zal voor jullie het teken zijn: Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld, in een voederbak ligt.” (Lucas 2,12)
*Als Jezus naar de hemel gaat geeft God via zijn engel het teken van de wolk: “Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.” (Handelingen 1,11)

De eerste keer dat Jezus naar de aarde kwam was met een teken van armoede: een baby in een voederbak. De tweede keer dat Jezus naar de aarde komt zal dat zijn met een teken van koninklijke majesteit: Hij komt op de wolken.

Eerst kijken we naar het teken van de wolk als Jezus vertrekt
Het teken van de wolk is veelzeggend. Dat teken is er niet pas straks als Jezus terugkomt. Het is er ook al op Hemelvaartsdag. Als Jezus van de aarde teruggaat naar zijn Vader in de hemel. Daar beginnen we mee.

Jezus spreekt met zijn leerlingen over het koninkrijk of het koningschap van God. Dat doet Hij na zijn opstanding. Dat deed Hij daarvóór ook al. Het koninkrijk van God is de kern van Jezus’ onderwijs.

Maar dan wordt het tijd voor Jezus’ vertrek. Jezus wordt als door een onzichtbare hand omhooggetild. Zijn leerlingen zien het gebeuren met hun eigen ogen. Er komt een wolk en die vouwt zich om Jezus heen. Daarna zien Jezus’ leerlingen hun Meester niet meer. Dat is niet omdat er een wolk voorbij kwam drijven die tussen hen en Jezus in schoof. Dan zouden ze Jezus nog wel zien als die wolk verder ging. Maar deze wolk nam Jezus in zich op.

Als wij wolken zien dan denken we vast aan regen. Of aan mooie Hollandse wolkenluchten. Maar in de Bijbel komt ook een wolk voor met een speciale betekenis. *Dat is de wolk als teken van dat God de Heer er is. Denk maar aan het volk Israël na de uittocht uit Egypte. Ze reizen door de woestijn op weg naar het beloofde land. Een wolk gaat met hen mee. De wolk gaat voorop en wijst de weg. De wolk is niet God. Maar de wolk is een teken van Gods Aanwezigheid. *Als het volk in het beloofde land woont, dan mag koning Salomo een tempel voor de Heer bouwen. Als hij die tempel inwijdt voor God de Heer, dan komt er een wolk die neerdaalt in de meest heilige kamer van de tempel. Dat is een teken dat God de Heer zelf daar is. Hij wil bij zijn volk wonen.

De evangelist Lucas schrijft het boek Handelingen. Eerder schreef hij een ander boek: een boek over het evangelie van Jezus Christus. In dat eerdere boek vertelt Lucas ook van een wolk. Als Jezus met drie leerlingen op een berg is en aan het bidden is verandert opeens zijn uiterlijk: Hij wordt stralend wit. Dan komt er een wolk aandrijven die een schaduw over hen werpt. En er klinkt een stem uit de wolk die zegt: “Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem!” (Lucas 9,34) Ook daar is de wolk een teken van dat God daar is.

Als nu op Hemelvaartsdag een wolk Jezus in zich opneemt, dan mag je weten: God de Vader is zijn Zoon Jezus komen ophalen. Jezus is nu weer terug bij zijn Vader.

De wolk is een teken van majesteit. Alleen neemt de wolk Jezus in zich op: Jezus zet zich aan Gods rechterhand op de troon als Heerser over hemel en aarde, maar wij zien dat niet. Maar bedenk dit: ook al zien wij Jezus nu niet, Hij is nu wel degelijk de Heer die regeert!

Nu gaan we naar het teken van de wolk als Jezus terugkomt.
Het teken van de wolk is veelzeggend. Dat wordt ook duidelijk als er twee engelen komen. Zij zeggen dat deze Jezus op dezelfde manier terug zal komen als zijn leerlingen Hem naar de hemel hebben zien gaan.

Jezus gaat wel weg, maar Hij komt ook terug! En hoe! Een wolk nam Hem op, en een wolk brengt Hem weer. Jezus komt met de wolken.

Wat de engelen zeggen is niet nieuw als je de Bijbel kent. God heeft al eerder laten weten dat aan het einde van de tijden iemand zal komen met de wolken. De Mensenzoon noemt de Bijbel Hem. Dat is precies hoe Jezus zichzelf noemt. Hij is die beloofde Mens of Mensenzoon. Hij is gekomen. Hij zal terugkomen op de wolken.

De profeet Daniël heeft het al voorzegd. In Daniël 7 lezen we zijn verslag daarvan:
“In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.” (Daniël 7,13-14)

Maar niet alleen Daniël heeft dat al gezegd. Lucas schrijft in zijn evangelieboek dat Jezus die profetie van Daniël op zichzelf betrekt! In Lucas 21 zegt Jezus zelf: “Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister.” (Lucas 21,27)

Weet je nog van Hemelvaartsdag: een wolk onttrekt Jezus aan de ogen van zijn leerlingen. Ze zien Hem niet meer. Wat op de dag van Jezus’ hemelvaart voor ons niet zichtbaar is, Jezus zelf in al zijn luister, dat verandert straks voorgoed: Als Jezus terugkomt zullen wij Hém zien terwijl Hij straalt en schittert in al zijn macht en luister! Ja, álle mensen die dan leven en die ooit geleefd hebben zullen Hem zien!

Waarom krijgen ze een herkenningsteken?
Als Jezus terugkomt, hoe weet je dan zeker dat het Jézus is? Blijkbaar is het belangrijk om zeker te weten dat Hij het is. Dat is hierom: Jezus waarschuwt voor mensen die zullen zeggen dat de Mensenzoon er al is. Hij zegt: “Als de mensen zeggen: “Kijk hier!”, of “Kijk daar!” kijk dan niet en schenk er geen aandacht aan.” (Lucas 17) Jezus zegt zelfs dat er veel valse christussen zullen opstaan. Mensen die niet in Hem geloven en die beweren dat zij Jezus Christus zijn die zou komen. Jezus zegt: “Geloof hen niet!”

Hoe weet je dan of de Jezus die komt de goede is, dezelfde als toen? De engelen zeggen: “Jezus komt op dezelfde wijze terug.” Jezus’ leerlingen krijgen een herkenningsteken: als Jezus terugkomt, dan kun je het zeker weten: Dit is Hem. Dit is helemaal dezelfde als toen!
Dat weet je hieraan: Hij komt op de wolken!

Jezus zegt ook: “Zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen.”

Maak je dus geen zorgen: als Jezus terugkomt dan zal er geen twijfel mogelijk zijn. In één keer zal voor iedereen duidelijk zijn dat Hij het is die komt. Niemand zal dat op dat moment ontkennen.

Waarom is het zo belangrijk dat het dezelfde Jezus is?
Na Jezus’ hemelvaart zullen veel mensen zeggen dat zij de waarheid in pacht hebben. Jezus heeft het van tevoren gezegd: Er zullen ná Jezus’ verblijf als mens op aarde andere mensen komen. Zij zullen beweren dat ze openbaringen hebben gekregen. Van engelen bijvoorbeeld. Maar daar zitten ook openbaringen bij die afwijken van wat Jezus zelf heeft gezegd. En van wat zijn apostelen die Jezus zelf aangesteld heeft hebben gezegd. Of die daar tegen ingaan.
Maar de apostel Paulus zegt: “Mensen brengen jullie in de war. Zij willen van alles veranderen aan het goede nieuws over Christus. Maar wat ik verteld heb, is de waarheid. Als iemand iets anders vertelt, dan zal hij door God gestraft worden. En dat geldt voor iedereen, ook voor mij. Het geldt zelfs voor een engel uit de hemel!” (Galaten 1,8 BGT)
Er zullen ook mensen komen die zeggen: “De uitspraken van de Bijbel van Jezus dat is niet wat Hij zelf heeft gezegd, maar dat heeft de kerk ervan gemaakt.” Maar Jezus zegt al van tevoren: “Geloof hen niet. Ik ben dezelfde als toen.”

God vraagt dat wij de ene Jezus Christus erkennen en aanbidden die toen historisch op aarde leefde. Die ene Jezus die stierf en opstond uit de dood. De ene Jezus die onder het oog van meerdere getuigen naar de hemel is opgenomen. Geloof geen ander. Geloof niemand die het goede nieuws van Gods Zoon Jezus aanpast aan wat hem uitkomt of wat wij gepast vinden. Geloof alleen wat Jezus heeft gezegd en wat daarmee overeenkomt. Vertrouw je aan Hem toe en doe wat Hij je zegt.

Wat Jezus zegt in de Bijbel is voor ons echt de norm voor ons leven. Ook al zal iedereen ons wereldvreemd vinden. Of ons aanvallen. Deze ene Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Er is geen ander.

Wat is het effect van het teken van de wolk?
Er zijn twee effecten. We kijken eerst naar het eerste.
Zolang de wolk een wolk is blijven de leerlingen naar de hemel staren. Maar zodra de engelen hebben gesproken komen ze in beweging. Ze gaan naar Jeruzalem, ze bidden eensgezind en vurig, terwijl ze uitzien naar de komst van de heilige Geest die door God is beloofd. Zie je wat er verandert? Hun staren wordt uitzien.

Verlang jij ook naar Jezus’ komst? Soms kijk ik naar de wolken. Of de lucht heeft een bepaalde kleur en ik denk: zou Jezus nu terugkomen? Herken je dat? Verlangen naar Jezus is heel mooi. Alleen: naar de wolken kijken kan ook staren worden. Dat we wel de wólken zien, maar niet meer Jézus.

Maar bedenk dan dit: Jezus zelf komt terug. Op die dag gebeurt dit: De wolken komen Hem niet verhullen, maar Hij wordt onthuld. Ga elke keer ván de wolk náár de Heer. Je kunt Hem nu niet zien. Maar juist daarom: Ga uitzien terwijl je bidt en Hem verwacht.

Jezus’ leerlingen gaan uitzien: ze gaan bidden om de beloofde heilige Geest.
Die Geest komt van Jezus en zijn Vader. Die Geest zal hen steeds meer aan Jezus vastmaken.

Dat is het eerste effect van het teken van de wolk: Jezus’ leerlingen gaan bidden om de heilige Geest. Misschien denk je: Intussen is de heilige Geest gekomen. Op de Pinksterdag. Wat moet óns gebed dan zijn? Maar Jezus heeft ook ons leren bidden om de heilige Geest. Als Hij zijn leerlingen leert bidden dan leert Hij hen het Onze Vader. Daarbij zegt Hij: “Vader in de hemel zal zeker de heilige Geest geven aan wie Hem bidden.” Als je de heilige Geest al gekregen hebt, dan heb je dat gebed nog steeds nodig. De Geest die in de gelovigen woont die wil hen helemáál vervullen. Ook ons. God wil dat wij Hem daar steeds om bidden.

Vandaag is het Hemelvaartsdag. Zondag over een week hopen wij het Pinksterfeest te vieren. Laten wij de komende tien dagen op weg naar Pinksteren zo invullen: dat we allemaal vanaf vandaag daar extra aandacht aan geven. Als een goede les en ervaring om dat vaker te doen. Dat we God de Vader vragen of Hij ons helemaal vervult met zijn Geest. Dan zullen we nog meer zijn goedheid proeven en Jezus uitstralen.

Er is nog een effect van het teken van de wolk.
Jezus’ leerlingen komen in beweging door het woord van de engelen. De beweging is niet alleen van staren naar uitzien. Er hoort iets bij.

Stel je voor: Je krijgt een teken dat gaat over iets dat zal gebeuren in de lucht. Een teken aan de hemel. Komen op de wolken. Daar had Jezus het zelf ook al over gehad. Toen zijn leerlingen Hem vroegen aan welk teken ze konden zien dat Hij terug zou komen. Jezus sprak toen over de tekenen van de tijden. En de eindtijd voorafgaande aan zijn terugkomst. Met zon en maan en sterren die op tilt raken. En geen áárdbeving, maar een hémelbeving.

Als je zulke dingen hoort, dan zou je toch denken dat je voortaan vooral met de hémel bezig bent? Als je zo’n teken krijgt, is dan niet het risico dat je je losmaakt van deze áárde?

Vandaag is spiritualiteit in, maar dan vaak op een zweverige manier. Weg van de aarde. Christenen kunnen ook heel erg bezig zijn met de tekenen van de tijden. Ze kunnen het daar zo druk mee hebben dat ze de gewone dagelijkse dingen vergeten. Hun gezin bijvoorbeeld.

Maar kijk eens wat de Geest van Jezus Christus doet: Hij geeft kracht aan Jezus’ leerlingen om de áárde over te gaan (Handelingen 1,8)! De Geest trekt ons niet van de aarde vandaan, maar zet ons juist met beide benen óp de aarde. Dáár zet Hij ons aan het werk. Met deze taak: Om dáár te getuigen van Jezus.

Dat is het tweede effect: de beweging in Handelingen 1 is ook van de hemel naar de aarde. Bidden om heilige Geest dat is bidden met het oog op dat wij getuigen. Getuigen van Jezus hier op aarde midden in alle misère. Zoals Jezus ook midden in alle misère kwam en dáár getuigde van God.

Maar als wij op deze aarde van Jezus gaan getuigen, dan komen wij wel midden in de strijd. Want de Naam van Jezus is omstreden. In elk geval die ene Jezus van toen die straks terugkomt. Jezus zegt in Lucas 21: “Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn Naam.” (Lucas 21,17)

In die setting hebben wij te leven. Op de aarde die gebroken is en waar veel verzet is tegen het koningschap van God en Jezus. Terwijl wij ons houden aan alles wat Jezus ons heeft gezegd, en daar niet van afwijken. Omdat Hij het zegt en omdat God Hem heeft gestuurd.

Zo komen we weer bij Jezus’ boodschap van God die Koning is. God is Koning en Jezus, maar wat zíen wij ervan? Allerlei mensen en machten lijken de baas, maar de aarde is van Gód. En wij getuigen van Hem. Dat doen we door Hem te erkennen als onze Koning en Heer.

Dat kost ons veel. Dan komen we zelf van onze troon af. Jezus mag die plaats innemen. Dat is moeilijk voor ons. Het is geen wonder dat er zoveel verzet is tegen Jezus.

Maar bij Koning Jezus vinden wij het echte leven. Hij is de Mensenzoon. De Mens zoals God die bedoeld heeft. Door Hem kunnen ook wij weer de mensen worden zoals God ons bedoeld heeft.

Als we Hem erkennen als Koning leven we op. Zo mogen we mensen winnen voor Hem.

Intussen blijft Jezus Christus op deze aarde omstreden. Wij ook, voor zover we Hem volgen. Maar laat je vertrouwen op Hem niet zwak worden. Vanuit de hemel staat Jezus je bij terwijl je met je leven getuigt van Hem!

En onthoud het teken van de wolk: Eens zullen alle mensen de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Jezus zegt: “Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd op, want jullie verlossing is nabij!”
Amen

Liturgie:
Votum en groet
Zingen: Gereformeerd kerkboek Ps.47: 3.4
Zingen: Gereformeerd kerkboek Gez.101: 1.3.5, beurtzang: 1A 3M 5V
Zingen: Nij Frysk Lieteboek Ges.234: 1.2 (Al waart Hy fan ús nommen)

Gebed
Schriftlezing: Handelingen 1,1-14
Schriftlezing: Lucas 21,5-15.25-28
Tekst: Handelingen 1,11
Preek
Gebed
Zingen: Gereformeerd kerkboek Ps.102: 9.12.13
Zingen: Opw.366: 1.2.3 (Kroon Hem met gouden kroon); beurtzang: 1MMMMVVVV 2MMMMVVVV 3 Allen (= Joh. de Heer 722)

Geboden
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Zingen: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag; couplet 1,2,3,5.
Zegen, en daarna Nieuw Liedboek voor de kerken Gez.425 (Vervuld van uw zegen)