Hoe reageer jij op de gekruisigde Jezus?

Vandaag is het Goede Vrijdag. Christenen gedenken het sterven van Gods Zoon, de Redder van de wereld. Maar een Redder aan een kruis, kan die wel mensen redden? Hoe reageer jij op de Gekruisigde? Met spot of met ontzag?

Preek:

Gemeente waar Jezus zoveel van houdt, gasten, luisteraars,

Jongens en meisjes, stel je voor dat je een leeuw tegenkwam. Probeer je eens voor te stellen hoe je dan zou reageren.

Hoe kijk je aan tegen een leeuw? Denk eens aan een leeuw die vrij rondloopt, met scherpe tanden en klauwen. Daar zou je bang voor worden. Als mensen voor een leeuw komen te staan, dan zijn ze vaak vol ontzag. Oog in oog met zo’n grote sterke leeuw voel ik me klein en nietig.

Maar hoe zou het zijn als die leeuw in een kooi gevangen zit? Dan reageren mensen vaak heel anders. Ga maar eens naar een dierentuin. Dan kun je mensen horen praten over hoe schattig een leeuw met jongen is. Als een leeuw achter dikke tralies zit, dan zijn mensen die daar buiten staan vaak niet bang voor hem. Misschien voelen wij als mensen ons dan sterk. En als een leeuw geen scherpe tanden meer heeft of als zijn nagels zijn uitgetrokken, dan kunnen mensen zomaar de spot met hem gaan drijven. We lachen hem uit.

Als Jézus vrij rond loopt zijn veel mensen bang voor Hem. Maar als Hij eenmaal aan het kruis hangt, dan lachen ze Hem uit. Maar wat doe jij?

Onderwerp: HET LIJKT MAKKELIJK SPOTTEN MET JEZUS AAN HET KRUIS, MAAR WAT DOE JIJ?

Van alle kanten klinkt spot op de Schedelplaats. Dat is de vaste plek waar misdadigers worden gekruisigd.
-Soldaten dobbelen om Jezus’ kleren. Daarmee spelen ze een spel met Jezus. Ze doen alsof ze iets heel kostbaar in bezit hebben gekregen dat ze allemaal maar wat graag willen hebben. Eigendommen van de koning van de Joden. Als alle soldaten die willen hebben, dan moeten ze er om dobbelen. Maar het is om Jezus te bespotten.
-De Joodse leiders doen ook mee. Ze sneren naar Jezus.
-Dan gaan ook de soldaten Jezus met woorden te lijf. Ze maken Hem belachelijk.
-Het werkt aanstekelijk. Zelfs een van de gekruisigde misdadigers doet mee. Hij lastert Jezus.

Wat een verschil is er bij de Joodse leiders en de soldaten tussen eerst en nu.
-Toen Jezus nog vrij rondliep stonden de Joodse leiders vaak met de mond vol tanden. Zij probeerden Jezus klem te zetten, maar telkens zetten ze zichzelf vast. Ze wilden dolgraag Jezus uit de weg ruimen, maar ze waren bang voor de mensenmenigte die diep onder de indruk van Jezus was.
-Toen de soldaten Jezus kwamen arresteren hoefde Jezus zijn mond maar open te doen en de soldaten deinsden allemaal machteloos achteruit. De evangelieschrijver Johannes zegt: “Toen Jezus zei: ‘Ik ben het die jullie zoeken’, deinsden ze achteruit en vielen op de grond.” Deze soldaten staan uit zichzelf machteloos tegenover Jezus. Als Hij zich laat arresteren, dan is dat alleen omdat Hij dat zelf goedvindt.

Maar waarom drijven diezelfde Joodse leiders en die soldaten dan nu de spot met Jezus? Omdat Jezus nu als een zwak en sterfelijk mens aan het kruis hangt. Nog eventjes en Hij is dood. De leeuw is gevangen. Hij is aan het doodgaan. Nog even en we zijn van Hem af. Het lijkt of er een pak van hun schouders valt. Nu kunnen we weer opgelucht ademhalen.

Maar als je zo de spot drijft met Jezus aan het kruis, heb je dan echt gezien wie Hij is? Jezus zelf zegt daarover: “Ze weten niet wat ze doen.”

Kijk, het lijkt makkelijk spotten met Jezus aan het kruis. Maar als Hij komt in zijn majesteit dan valt er niks te spotten.

Als Jezus terugkomt dan zal iedereen zijn majesteit erkennen. Als jij Hem nu niet erkent, en zelfs als je dat je leven lang volhoudt, dan zul je dat straks wel doen. Jezus komt terug in majesteit. Oog in oog met Jezus kun je dan niet anders dan Hem erkennen. *Denk aan Johannes op Patmos aan wie Jezus verschijnt. Dan valt Johannes als dood voor zijn voeten. Alleen omdat Jezus wil dat Hij leeft, kan Johannes leven. *Denk ook aan wat Paulus zegt in Filippenzen 2,10: “Jezus heeft zich vernederd tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de Naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in hemel en op aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer!” Ook jij zult eens buigen voor Jezus en zijn heerschappij erkennen. Dat zal gebeuren als Jezus terugkomt. Daar kan geen mens onderuit.

Maar God wil dat je niet pas straks ontzag voor Jezus hebt als Hij terugkomt in zijn majesteit, maar nu al. Wil je straks voor altijd bij Jezus horen, dan zul je nu al bij Hem moeten willen horen. Dan zul je Hem nu al moeten erkennen als jouw Koning en Heer.

Maar als je dan denkt aan Jezus die hangt aan het kruis, dan kan de vraag je bespringen: hoe kun je Jezus nu al erkennen?
Kijk eens naar Jezus’ leven: Hij werd van alle kanten tegengewerkt. Hij werd bespot, veracht en gemeden. Psalm 41 zegt toch: “Gelukkig wie zorgt voor de armen; in kwade dagen zal de HEER hem uitkomst geven, de HEER zal hem beschermen en in leven houden”? Maar als Jezus er alleen voor staat en zelfs aan het kruis belandt, dan erkent Gód Hem toch niet eens? Waarom zouden wij dat dan wel doen?

Kijk eens naar Jezus’ sterven: Hij werd onder de misdadigers gerekend! Letterlijk. Psalm 73 zegt toch: “Je moet op het einde van mensen letten. Dan zie je of ze met God leefden of niet. God redt de vromen, maar de mensen die zonder God leven hun einde is verschrikkelijk”? Maar kijk dan naar Jezus. God redt Jezus niet. Jezus komt te sterven aan een kruis. Het kruishout is door God vervloekt. Als God Hem niet redt, hoe kan Jezus dan onze Redder zijn? Dan ging Hij toch echt tegen God in?

Daarmee zijn we aangekomen bij wat voor veel mensen een struikelblok is om in Jezus te geloven. Om Jezus als Zoon van God en als beloofde Redder te erkennen. Dat struikelblok ligt precies hier waar de preek over gaat, als Jezus aan het kruis hangt te sterven.

Jezus sterft onder toenemende spot.
-De Joodse leiders sneren naar Hem: Jezus heeft veel wonderen gedaan. Als Hij niet zichzelf kan redden, dan stellen die andere reddingen ook niks voor.
-De soldaten maken Hem belachelijk: Jezus heet koning van de Joden te zijn. Een koning is sterk en zal zich nooit zwak maken. In hun ogen dan.
-De ene misdadiger krijgt alleen maar laster over zijn lippen.

Vandaag is het wereldwijd niet veel anders. Overal vind je spotprenten die Jezus aan het kruis belachelijk maken. Blijkbaar weten wij mensen ons geen raad met de Zoon van God, de Redder van de wereld die gekruisigd is! We weten ons daar geen raad mee. Zo is God toch niet?

Maar juist daar op Golgota laat God zich kennen en in zijn hart kijken.
De Bijbel zegt dat Jezus sprekend laat zien wie zijn Vader is. Jezus laat dat zien in wie Hij is en wat Hij zegt en wat Hij doet.

Maar als Jezus hier aan het kruis hangt te sterven rond het jaar 30 na Christus, hoe kun je Jezus dan nu al erkennen als wie Hij zegt dat Hij is? Als de Zoon van God en de beloofde Redder? Nou ga dan niet Jezus als zodanig erkennen door zijn kruisdood snel door te klikken en dan naar Pasen te gaan als Hij opstaat uit de dood. Of door te wachten tot Hij terugkomt. Maar ga Jezus als Gods Zoon en als Heer erkennen door juist al in zijn kruisiging zijn majesteit te zien!

Bedenk dit: Na zijn opstanding heeft Jezus nog steeds de littekens in zijn handen en zijn zijde. Johannes op Patmos ziet Jezus in de hemel als een lam dat geslacht is. Zo staat Jezus daar voor de troon van God. Niemand kan ooit om zijn kruisdood heen tot in eeuwigheid.

Maar zou dat echt kunnen: Jezus erkennen als Koning en Heer, zelfs als de gekruisigde? Ja dat kan. Kijk maar naar de andere misdadiger. Die hangt te creperen van de pijn aan het kruis, naast Jezus. Maar hij ziet wel wat veel andere mensen niet zien. Dat ziet hij niet pas met Pasen of nog later, maar nu al, midden op Goede Vrijdag in alle pijn en lijden.

Bijzonder is dat: Iedereen ziet dezelfde kruisen, en dezelfde drie mannen lijden. Iedereen zit Jezus in het midden terwijl Hij kronkelt van de pijn. Iedereen hoort de woorden die Hij spreekt vanaf het kruis. Maar aan de ene kant zijn er veel mensen die met Jezus als Koning en Redder spotten, en aan de andere kant is er één die Jezus als Koning en Redder erkent.

Wat maakt nu het verschil dat je kijkt met spot of kijkt met ontzag?
Daarvoor gaan we de rij getuigen bij langs.
-De Romeinse soldaten zien een Jood. Een Jood telt voor hen niet mee. Alle mensen die niet het Romeinse burgerrecht hebben daar mag je als Romein mee doen wat je wilt. Je mag hen uitbuiten, beroven, verkrachten en doden. Hun leven telt niet. Zo gaan veel groepen vandaag met anderen om.
-De Joodse leiders zien iemand die een bedreiging is voor hun positie. Jezus had waardering voor wat ze zeiden, maar Hij wees hen scherp terecht om wat ze deden. De Joodse leiders wilden graag de eer van mensen. Hun eer en macht werden door Jezus bedreigd. Daarom moest Jezus uit de weg geruimd worden. Nu hangt Jezus aan het kruis als een machteloze naakte man die stervende is. De leeuw is gebonden. Hij kan volgens hen hun positie nooit meer bedreigen. Waarin is Jezus eigenlijk bedreigend voor jou?
-Het Joodse volk ziet iemand die niet komt doen waar ze Hem voor hadden willen gebruiken: de Romeinen wegjagen. Ze dachten dat Hij het was die hen van de Romeinen zou bevrijden. En die een nieuw aards rijk zou stichten vol glorie voor zijn eigen volk hier. Maar Jezus liet zich arresteren, geselen, en een doornenkroon opzetten. Snap je de omslag? Zo’n koning wil je toch niet?
-En de ene misdadiger die is zo verbitterd, hij kan alleen nog maar vloeken en lasteren. Misschien herken je je juist in hem.

Maar neem dan de andere misdadiger. Kijk eens goed naar hem en zie de verschillen. Die andere misdadiger vreest God. Hij erkent God als Rechter. Hij erkent dat hij zelf na zijn sterven voor God zal staan en verantwoording over zijn leven zal moeten afleggen. Hij erkent zijn eigen fouten. Hij erkent Jezus’ onschuld. Hij erkent Jezus’ koningschap. En hij heeft gehoord wat Jezus heeft gezegd toen ze Hem aan het kruis hadden gehangen. Deze misdadiger put hoop uit Jezus die als Priester bij zijn Vader pleit om vergeving voor moordenaars. En dan vraagt hij Jezus om ook voor hem te pleiten: “Jezus, gedenk mij wanneer U in uw koninkrijk komt.”

En Jezus zegt: “Amen, Ik zeg je, vandaag nog zul je met Mij in het paradijs zijn!”

Als dat gebeurd is, dan zal die misdadiger toch anders aan het kruis gehangen hebben dan eerst. Eerst was zijn lijden gruwelijk. En de wetenschap dat hij daarna ook nog voor God als Rechter moest komen! Nu is zijn lijden nog steeds gruwelijk. Maar hij hoeft niet meer bang te zijn voor de ontmoeting met God. Jezus zal ook voor Hem aan Vader om vergeving vragen. Jezus heeft ergens gezegd: “Mijn Vader verhoort Mij altijd.” Deze man aan het kruis krijgt gratie. Hij mag straks bij God zijn om voor altijd met Hem en Jezus te leven.

Dat is ook precies wat vervolgde christenen vandaag op de been houdt. Zoals de apostel Paulus zegt: “We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde.” Logisch, want Jezus pleit voor ons bij zijn Vader.

In die tweede misdadiger zien we wat er nodig is om Jezus aan het kruis te erkennen. Wat wij nodig hebben is dat we God vrezen. Dat we diep ontzag voor God hebben. Dat we God erkennen als onze Rechter. Dat je je eigen schuld voor God toegeeft. Dat je Jezus’ onschuld erkent. Dat je luistert naar Jezus als Hij zich laat kennen als de Priester die bij zijn Vader pleit voor mensen die schuldig staan. Dat je erkent dat Jézus degene is die jou van jouw schuld kan redden en je weer terug bij God kan brengen.

Maar hoe kan Jezus dan mijn schuld wegnemen?
Als ik schuldig ben en als Jezus onschuldig is, dán is de vraag: waarom hang ik daar niet? Dan heb ik dat toch verdiend?
Hoe kan Jezus mij redden? Het antwoord zie je op de Schedelplaats: God geeft Jezus om met jou te ruilen. Jezus komt om te sterven voor jou in de plaats. Door zijn dood mag jij leven met God.
Jezus krijgt wat Hij niet heeft verdiend: de doodstraf.
God wil door Jezus aan jou geven wat jij niet hebt verdiend: jouw vrijspraak.

Kijk dan nog eens naar dat kruis. Wat zie je nu?
-Een tandeloze leeuw? Nee, een leeuw die zich overgeeft vol liefde!
-Een zwak mens zonder kracht en zonder wil? Nee, de Zoon van God die er vrijwillig en vol overgave voor kiest om Gods wil te doen om mensen te redden.
-Je hoort de priesterkoning als Hij bij zijn Vader pleit voor jou.
-Je ziet de priesterkoning die zelf het lam is dat voor jou sterft, nu mag jij vrij zijn en leven.
-Je ziet Gods liefde voor jou, dat Hij zijn Zoon voor jou in de plaats stelt om jou weer bij zich te krijgen.

Op de Schedelplaats lijkt de deur naar de dood open te gaan.
Maar Jezus zet de deur naar het paradijs open.
Hij is de deur.

Het lijkt makkelijk spotten met Jezus aan het kruis, maar wat doe jij?
Houd je afstand van Jezus?
Of neem je Hem aan en mag Hij voortaan jouw Redder en Heer zijn?
Amen

Liturgie avonddienst:
Votum en groet
Zingen: Gereformeerd kerkboek Ps.65: 1.2.3
Gebed
Liedboek voor de kerken Gez.177: 1
Lucas 22: 39-44 Gereformeerd kerkboek Ps.40: 3
Lucas 22: 45-54 Liedboek voor de kerken Gez.187: 1
Lucas 22:55-65 Liedboek voor de kerken Gez.182: 2
Lucas 22: 66-23:12 Liedboek voor de kerken Gez.181: 3
Lucas 23:13-25 Liedboek voor de kerken Gez.182: 3
Lucas 23: 26-34 Gereformeerd kerkboek Ps.22: 8
Lucas 23: 35-46 Liedboek voor de kerken Gez.182: 6
Lucas 23: 47-53 Liedboek voor de kerken Gez.177: 6.7
Tekst: Lucas 23,32-43
Preek
Zingen: Gereformeerd kerkboek Gez.89: 1.3.4
Geloof: Gereformeerd kerkboek Gez.179a beurtzang
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Gereformeerd kerkboek Gez.165 (Machtig God sterke Rots)
Zegen